منزل ویلای ۱۰۰متر خیابان امام کوچه 40

امتیاز محصول:

560000000 تومان  

منزل قدیمی .. سقف نصف تیراهن نصف طاق ضربی


 منطقه سه
نام مالک جباریان
شماره تماس ۰۹۱۲۲۱۶۱۸۷۹
آدرس ملک امام کوچه ۴۰ فرعی ۱۴پلاک ۱
نوع سند ششدانگ تک برگ
جغرافیا جنوبی

نظر شما چیست ؟