زمین زراعی 7 هکتاری جعفریه طغرود

امتیاز محصول:

3200000000 تومان  

۷هکتارزمین زراعی دارای ۷ساعت ای ازچاه عمیق ازکردش شش روز


 محل باجک 2
راه مجزا بله
متراژ بر ملک 100
متراژ مساحت 70000
نام مالک موسوی
شماره تماس 09196526892
سال ساخت 1395
آدرس ملک استان قم

نظر شما چیست ؟