ویلایی ۱۹۰متری خیابان کیوانفر کوچه 14

امتیاز محصول:

1300000000 تومان  

کارگزار یوسفی۰۹۹۲۲۳۹۲۱۷۵


 شماره تماس ۰۹۱۲۲۵۲۵۳۵۰
جغرافیا شمالی
آدرس ملک ۳۰متری کیوانفرکوچه ۱۴
نوع سند ۶دانگ
نام مالک وکیلی

نظر شما چیست ؟