زمین کشاورزی وباغ پسته جاده گرمسار نزدیک عوارضی

امتیاز محصول:

12000000000 تومان  

۱۲هکتارپسته کاری حدود ۳۸هکتارزمین کشاورزی


 شماره تماس ۰۹۱۲۱۷۱۸۶۰۸
آدرس ملک جاده جدید اتوبان گرمسار
نام مالک شهبازی ورحمانی

نظر شما چیست ؟