• در این برنامه سعی شده مالکین و موجرین کم ترین اصطکاک را با خریداران و مستاجرین را داشته باشند فلذا از هر گونه پاسخگویی به خریداران یا مستاجرین بدون هماهنگی کارگزاران کارتابل اجتناب کنید و انجام امور را به کارگزاران این مجموعه بسپارید تا کار را به صورت حرفه ای برایتان انجام دهند
  • کارتابل عنوانی به اسم کارشناس رسمی برای قیمت گذاری ندارد بنابراین مشورت با اعضای این تیم در مورد قیمت گذاری ملک صرف راهنمایی داشته وهیچ گونه دخل و تصرفی در قیمت گذاری ندارد معرفی از ما تحقیق  از شما.
  • یکی از مزایای اپلیکیشن کارتابل صرفه جویی در وقت و هزینه خریداران و فروشنگان به دلیل پخش فیلم داخل منازل هست بنابراین اگر فایل تان را همراه با فیلم و عکس داخل ملک منتشر کنید نتیجه بهتری خواهید گرفت.
  • تهیه عکس و فیلم از داخل منازل چه توسط مالکین چه توسط کارگزاران کارتابل انجام شود ، انتشار آن در اپلیکیشن کارتابل هیچ گونه مسئولیتی از قبیل سوء استفاده های احتمالی بر عهده کارتابل و دفاتر املاک طرف قرار داد و کارگزاران دفاتر ندارد.
  • برای انجام معاملات و قراردادهای مربوطه که با همکاری دفاتر املاک طرف قرار داد کارتابل انجام میشود کارتابل هیچ گونه مسئولیتی بر عهده ندارد و تنها دفتر مربوطه عهده دار قرار داد است .
  • سپردن کلید برای بازدید از منازل خالی توسط مالکین به کارگزاران از چارچوب کاری این مجموعه خارج است و از سپردن کلید اجتناب کنید.